Klankbord
Wij zijn eerst en vooral een klankbord voor de andere ouders voor het belang van onze kinderen. Iedereen kan ons aanspreken aan de schoolpoort, tijdens een activiteit, telefonisch, via dit formulier … of indien gewenst bij u thuis.

Dialoog
In een open sfeer bespreken we met leerkrachten en directie het wel en wee van de school. We vergaderen zes keer per schooljaar en starten telkens om 20u00 in de eetzaal van de school.

Schoolwerking
In een aantal werkgroepen (bv. Groen op School) proberen we de kwaliteit van specifieke aspecten van de Klimop te verbeteren ten goede van onze kinderen.

Activiteiten
We organiseren ook superleuke activiteiten zoals de lichtjeswandeling en een quiz. De opbrengst gaat als bijdrage naar de schoolreizen, uitstappen, musea,
sportactiviteiten,…

Wanneer je geïnteresseerd bent, kan je kiezen om

  • lid te worden van de oudervereniging
  • deel te nemen aan een werkgroep (bijv. Groen of Mobiliteit) of organisatie van een activiteit (bijv. Lichtjeswandeling of Quiz )
  • enkel mee te werken tijdens een activiteit of op een werkdag

 

Smeed vriendschapsbanden… spreek af met anderen!
Wees welkom!